fbpx

Isentia: Media monitoring and intelligence service for better decision making

Isentia is the leading media monitoring, intelligence and insights solution provider, helping top-performing communication teams make sense of the world’s conversations in real-time.

Request a demo
Câu chuyện thành công

Thankyou Nhóm

Khám phá cách Thankyou tận dụng dịch vụ phân tích truyền thông của Isentia để tăng sức mạnh cho chiến lược truyền thông và phản ứng với những thay đổi của thị trường nhanh chóng.

Play Video
>
Media Monitoring Media Analytics Media Reports Media Database

Stay ahead of the story with news and social media monitoring you can filter, analyse and report on with ease

Don’t miss important news coverage, press conferences, conversations or comments. Isentia’s platform is designed to make TV, Radio, Print, Social and Online media analysis quick, easy, and more meaningful.

Our integrated news monitoring suite encompasses all media types and can be customised to suit your needs. A cost-effective media monitoring solution for organisations of all sizes.

Read more about media monitoring

The fastest way to turn news monitoring into everyday insight for your Public Relations and communication strategy

Don’t get stuck in spreadsheets, bring your media to life and identify new insight with Isentia media analytics.

Your monitored broadcast, press, online and social media content is readily available for you to sort and analyse within the platform, at any time.

Learn how rich media analytics help you drive decisions

Customisable media coverage reports help you share the media that matters to your organisation

Biến dữ liệu thành các quyết định và tạo các báo cáo truyền thông hấp dẫn trong nền tảng Isentia. Luôn gửi báo cáo đúng hạn bằng cách lên lịch gửi báo cáo cho các bên liên quan của bạn vào thời điểm được yêu cầu. Các tùy chỉnh và quản lý nâng cao của chúng tôi cho phép hiển thị nội dung truyền thông ở định dạng rõ ràng và trau chuốt trong khi tuân thủ các nguyên tắc thương hiệu của tổ chức của bạn.

Learn more about how you can share the earned media coverage you’ve achieved

Target the right media

Cung cấp cho bạn quyền truy cập vào hơn 50.000 địa chỉ liên hệ trên phương tiện truyền thông, “Kết nối” cho bạn khả năng quản lý danh sách nhân sự truyền thông, tạo ra và chuyển tiếp các thông cáo báo chí cho các nhà báo và nhà xuất bản trên khắp Australia, New Zealand, Singapore, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Việt Nam và Indonesia. Isentia cung cấp các mẫu thông báo truyền thông, danh mục phương tiện truyền thông mở rộng và các cập nhật trong ngành để luôn giữ cho chiến lược tiếp cận của bạn phù hợp và tập trung vào kết quả tốt nhất.

Learn how to manage and grow media relationships

We are fortunate to work with some of APAC's biggest brands

NZ Government
Sunway
Singapore Government
Tenaga Nasional
Boplass

And have solutions for everyone

Bộ phận Truyền thông

Enhance your strategic communications and media relations, be crisis ready and manage your reputation by tracking key messages, issues and audience sentiment across channels, with more accessible and easier-to-use data.

Always be the first to know with real-time alerts and real-time analytics that help you spot trends and take action to help your organisation build its reputation.

Bộ phận Marketing

Uncover opportunities, maximise ROI and effectively track your owned media to keep agencies accountable.

Know who, where, when and how a segment of customers is responding to key messages or campaigns and create new content people will love based on consumer insights and bespoke research.

Cơ quan Nhà nước

The way you work is different, and so are your needs. We know from experience that government bodies need confidence, relevance and simplicity when it comes to media intelligence.

Work with people who understand your complex needs and deliver a service you can trust. From parliamentary news monitoring and intelligence to doorsteps and press conference transcripts, our onsite team will tailor a solution that is right for you.

Các đơn vị cung cấp dịch vụ

Being there for your clients is about being more than a distribution service. It’s being their team on the outside, ready when the story breaks and acting as the conduit between a world of fast-moving media and strategic advice.

Make managing multiple clients easier, with tailored PR media tracking that covers thousands of sources across Print, Broadcast, Online and Social, with flexible options to suit different needs.

C-Suite

Isentia empowers you to inform everyone across your organisation, including key leaders and spokespeople, with critical media coverage which could impact reputation or strategy.

Tailored news briefings, competitor monitoring, a mobile app, real-time alerts and research can all drive decisions which help your organisation to stay competitive.

Bộ phận Rủi ro và Pháp lý

Keeping a watch on what’s being said about your organisation, people and products means you can identify and mitigate risks.

While reputation is built over time, it only takes one mishandled event to cause significant impact for your brand and bottom line. Leverage real-time, comprehensive TV monitoring, radio monitoring, print monitoring, social media monitoring and online monitoring to stay ahead of the news at any given point in time.

Bộ phận Nghiên cứu

Get a grasp on your opportunities and challenges with more than just a ‘gut feeling’. We work with you to understand the problems you want to solve and give you the research that puts knowledge and recommendations in your hands.

Understand everything from what’s influencing buyer behaviour, to which competitors are causing shifts in your market. Isentia delivers insights that give you the full story on your industry, customers, and partners.

Bộ phận Nhân sự

Understand your profile in the market, locally and globally, and see how these perceptions are impacting current and future talent.

Delve deeper to unpack your reputation alongside CSR, environmental impacts, or diversity measures and use this intelligence to pull the right levers in your organisation to achieve your talent objectives.

Bộ phận Truyền thông Bộ phận Marketing Cơ quan Nhà nước Các đơn vị cung cấp dịch vụ C-Suite Bộ phận Rủi ro và Pháp lý Bộ phận Nghiên cứu Bộ phận Nhân sự

Happy customers, happy life

Tại Isentia, chúng tôi tự hào có sự hỗ trợ khách hàng tốt nhất trong ngành tổng hợp và phân tích truyền thông.

Từ ngày đầu tiên, chúng tôi bắt đầu bằng cách tìm hiểu bạn, những mục tiêu và khán giả của bạn để chúng tôi có thể đề xuất dịch vụ phù hợp nhất với nhu cầu của bạn và tối đa hóa giá trị bạn nhận được. Chúng tôi muốn làm bạn hài lòng và đảm bảo rằng nền tảng trí tuệ truyền thông và các dịch vụ quản lý tài khoản của chúng tôi đang đạt được thành công. Chúng tôi sẽ mời bạn hợp tác, cung cấp phản hồi và đóng góp ý kiến vào lộ trình tương lai của chúng tôi.

Experience the Isentia difference

Contact us

Thank you

Your submission was successfully received and someone will be in touch shortly.

About Us

Với hơn 65.000 bộ tìm kiếm đang hoạt động được tạo bởi hơn 3.000 công ty trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, thật dễ hiểu tại sao các dịch vụ của Isentia đã trở thành nền tảng cho chính phủ các nước, các doanh nghiệp thương mại, các cơ quan PR và tổ chức phi lợi nhuận. Khi bạn muốn biết những gì đang được nói, từ trang nhất của một tờ báo đến một tweet trên Internet, chúng tôi là nhóm sẽ chuyển đến bạn.

7 K+ Isentia Platform users every day
65 K+ Active searches every day
13 K+ Reports created every month

Awards

AFR Inventium Các công ty đổi mới nhất 2017-2018
Giải thưởng AMEC Hiệu quả Truyền thông Quốc tế 2014-2020

Powered by technology. Inspired by people.

See current opportunities

The latest reads