fbpx

Showcase your success with media reports

Phân tích dữ liệu truyền thông của các chiến lược tiếp thị, PR và tương tác để hiểu rõ hơn về độ phủ truyền thông của bạn. Báo cáo truyền thông là công cụ để đưa ra các quyết định, mở ra các cơ hội và là cơ sở khẳng định tính hiệu quả của các hoạt động.

Báo cáo độ phủ truyền thông – Báo cáo súc tích dễ hiểu dành cho các khách hàng luôn bận rộn

Các báo cáo tổng hợp tin tức của Isentia là giải pháp hoàn hảo cho việc chia sẻ và cập nhật thông tin cho các bên liên quan với bạn. Dùng các báo cáo này chia sẻ thông tin truyền thông đến đội, nhóm của bạn và tạo ra các báo cáo súc tích, rõ ràng và toàn diện với định dạng mà bạn có thể dễ dàng tùy chỉnh, thay đổi và chia sẻ.

Tổng hợp lượng dữ liệu truyền thông vô tận

Giúp cho tổ chức/ công ty của bạn luôn được cập nhật và cho phép các bên liên quan dễ dàng tìm thấy và nắm bắt được những thông tin hữu ích. Tạo ra một cơ sở dữ liệu thống nhất cho các nội dung truyền thông và thông tin của công ty, bao gồm cả các nội dung báo cáo hội đồng quản trị, liên kết các trang web hoặc các hạng mục có liên quan khác.

Báo cáo chiến dịch

Đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu

Ngoài việc quản lý danh tiếng bằng cách theo dõi các thông điệp của doanh nghiệp và thuộc tính thảo luận của khách hàng đến việc phân tích độ phủ truyền thông, báo cáo phân tích có thể giúp bạn hiểu được vị thế cạnh tranh của bạn và đề ra những ý tưởng mới về các chiến lược truyền thông cho tổ chức/ công ty của bạn.

Trang tổng quan đến Báo cáo Chiến dịch

Ready to get started?

Get in touch or request a demo.