fbpx

Know who to contact and inform

Kết nối” cho phép bạn tiếp cận với các nhà xuất bản và chương trình quan trọng, cho phép bạn truy cập vào cơ sở dữ liệu về các nhà báo vốn được cập nhật liên tục. Cơ sở dữ liệu của chúng tôi cho phép bạn gửi các thông cáo truyền thông đến các nhà báo được chọn của bạn bằng cách sử dụng công cụ phân phối thông cáo truyền thông linh hoạt và nhanh chóng của chúng tôi.

kết nối với những người phù hợp

Tìm các thông tin liên hệ cần thiết

Bạn có thể tìm kiếm các thông tin liên hệ từ cơ sở dữ liệu truyền thông rộng lớn với hơn 50.000 địa chỉ liên hệ trên khắp Châu Á Thái Bình Dương, từ các nhà báo cho một chiến dịch nhất định đến những mối liên hệ quan trọng nhất tại của một nhánh truyền thông cụ thể. Bạn cũng có thể phân loại các mối liên hệ theo chủ đề, kênh truyền thông, theo ngành, vai trò, từ khóa hoặc thu hẹp phạm vi theo vị trí để cho ra các nội dung mang tính địa phương cao.

Ngoài việc tiếp cận với hàng nghìn mối liên hệ do Nhóm Nghiên cứu Thư mục Truyền thông Isentia duy trì, bạn cũng có thể tự thêm các mối liên hệ của riêng bạn vào cơ sở dữ liệu để đảm bảo tất cả các địa chỉ liên hệ với phóng viên hàng đầu của bạn đều nằm chung trong một cơ sở dữ liệu. 

Phát hành thông cáo truyền thông một cách nhanh chóng với Danh sách chuyên gia

Danh sách các chuyên gia” sẽ cho phép bạn xác định các nhóm nhân sự truyền thông mà bạn muốn tiếp cận một cách nhanh chóng dựa trên vị trí địa lý hoặc chuyên đề của họ. “Kết nối” cũng sẽ cung cấp cho bạn các liên hệ được đề xuất dựa trên những gì bạn đang theo dõi trên nền tảng Isentia và các mẫu thông cáo truyền thông được tạo sẵn để giúp bạn tiết kiệm thời gian, công sức và hoàn thành công việc đúng thời hạn.

Danh sách chuyên nghiệp

  • Tạo danh sách liên hệ của riêng bạn hoặc sử dụng cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên của chúng tôi
  • Gửi các bản thông cáo truyền thông đến các mối liên hệ truyền thông chủ chốt
  • Theo dõi mức độ phủ sóng truyền thông đến từ việc phân phối các thông cáo truyền thông của bạn

Ready to get started?

Get in touch or request a demo.