fbpx

Media Impact

Chúng tôi biết rằng truyền thông có thể phản ánh và ảnh hưởng đến quan điểm, ý kiến và cả nhận thức. Báo cáo Tác động truyền thông của chúng tôi cung cấp thông tin đầy giá trị về độ phủ, phạm vi tiếp cận đối tượng cần hướng đến và các chỉ số tương tác xã hội, trên nhiều phương diện khác nhau, để hỗ trợ chiến lược truyền thông và PR của bạn.

Với tính chất phát triển nhanh chóng và luôn thay đổi của ngành truyền thông, vai trò chuyên môn của các nhà phân tích của chúng tôi rất quan trọng trong việc cung cấp cho bạn một báo cáo toàn diện, dễ hiểu và mang tính thực tiễn cao.

Đo lường chuẩn xác và phân tích chuyên sâu

Phân tích chuyên sâu về truyền thông của chúng tôi được thiết kế để giúp bạn nắm bắt được Tác động truyền thông của doanh nghiệp và nêu lên cụ thể độ hiệu quả của chiến lược và chiến thuật truyền thông đó.

Dựa trên những nhận định (Insights) về hành vi đối với việc sử dụng phương tiện truyền thông, các chỉ số của chúng tôi sẽ cung cấp một phân tích toàn diện giúp bạn hiểu rõ về những tác động có thể có và ảnh hưởng của độ phủ truyền thông lên đối tượng mục tiêu của bạn.

Báo cáo Tác động truyền thông của chúng tôi giúp bạn:

 • Phân tích các quan điểm, câu chuyện, thông điệp và các nguồn được trích dẫn để bạn có thể hiểu được bức tranh toàn cảnh và xác định hướng truyền thông phù hợp dành cho doanh nghiệp của bạn;
 • Xác lập tiêu chuẩn và đo lường KPIs;
 • Quản trị rủi ro;
 • Phát hiện các insights từ dữ liệu mạng xã hội; và
 • Nắm bắt được bối cảnh truyền thông.

Media lens

Khám phá Chỉ số Tác động truyền thông

Phương pháp tối ưu nhất của chúng tôi, Chỉ số Tác động truyền thông (Media Impact Score) được dựa trên tone (giọng điệu) của nội dung truyền thông cũng như tác động có thể có của chúng đối với đối tượng được truyền thông và cộng đồng. Bạn hoàn toàn có thể đánh giá độ thành công và hiệu quả của chiến dịch truyền thông thông qua các chỉ số như độ phổ biến của thông điệp được truyền tải, phát ngôn được trích dẫn của cá nhân thuộc tổ chức, hay kênh đưa tin.

Chúng tôi mang đến sự tích hợp liền mạch trên tất cả các loại phương tiện truyền thông, với mỗi loại có những đặc tính riêng biệt. Bạn có thể nhận được báo cáo dưới dạng PDF hoặc dashboard (một dạng hiển thị dữ liệu tích hợp trên website / Google Studio), trong đó bao gồm các chỉ số quan trọng về độ hiệu quả truyền thông. Phương pháp này của chúng tôi có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu và định hướng riêng của mỗi khách hàng.

Thấu hiểu chất lượng và tầm ảnh hưởng của độ phủ truyền thông

Chỉ số Tác động truyền thông của bạn là kết quả của quá trình phân tích chuyên sâu trải rộng trên các kênh,về các cuộc trò chuyện xung quanh thương hiệu của bạn hoặc chủ đề cụ thể trên các phương tiện truyền thông truyền thống và mạng xã hội. Bao gồm:

 • Nơi đăng nội dung truyền thông – Vị trí của bài báo và tác động của nó lên khả năng tiếp cận khách hàng mục tiêu.
 • Chủ đề-  Các chủ đề được thảo luận và báo cáo, các xu hướng nổi bật và vai trò của chúng đối với công tác truyền thông của bạn.
 • Giọng điệu truyền thông – Nhận định về các ngôn từ được sử dụng, vị trí trong bài viết và hình ảnh có thể tác động đến sắc thái chung.
 • Ngữ cảnh câu chuyện – Bao gồm thông điệp chính trong bài, từ khóa cần tìm có nằm trong tiêu đề bài báo hay không, nó là trọng tâm của nội dung bài hay chỉ được đề cập lướt qua.
 • Thông điệp – Cách thông điệp được truyền tải trong bài báo và mức độ hiệu quả của việc truyền tải.
 • Hình ảnh Hình chụp, hình ảnh minh họa, biểu đồ, tranh vẽ, hoặc nội dung ở dạng hình hoặc video.
 • Các nguồn được trích dẫn – Các cá nhân hay tổ chức có liên quan xuất hiện trong bài và nội dung mà họ tham gia thảo luận.

Ready to get started?

Get in touch or request a demo.