Mediaportal

Mediaportal là nền tảng dữ liệu đám mây cung cấp tin tức trên tất cả và bất kỳ kênh truyền thông nào, cung cấp phân tích trực tuyến và giúp bạn kết nối thông qua cơ sở dữ liệu được cập nhật liên tục và cho phép xuất báo cáo được gắn thương hiệu - từ mọi nơi, mọi lúc, với một lần đăng nhập duy nhất.

TÌM HIỂU THÊM

benefit_icon1
Sự tối giản

Công nghệ tốt nhất thường là công nghệ tối giản.

benefit_icon1
Xây dựng báo cáor

mô tả hiệu quả và phô trương những công việc vất vả mà bạn đang làm.

benefit_icon1
Sự tin tưởng

Có cái nhìn toàn cảnh về doanh nghiệp của bạn nhờ vào phân tích thông tin truyền thông.

Data by Isentia

1,200,000

items per day

Online News

6,000,000

tweets per day

Social Media

6,000,000

posts per day

Forums

850,000

posts per day

Sina Weibo

2,500,000

posts and comments per day

Facebook Pages

70,000

posts per day

WeChat

Hé mở toàn bộ sự kiện.

Phủ sóng là cánh cửa tới sản phẩm truyền thông tích hợp liên quan có thể giúp đẩy nhanh quyết định và đưa tổ chức của bạn tiến về phía trước.

Tìm hiểu thêm

Đi trước một bước.

Quan trọng là đúng thời điểm. Tin tức không đợi tới khi bạn ngồi sẵn sàng tại bàn làm việc - và trong thế giới hiện đại thì bạn chưa kịp hành động thì tin tức đã được lan truyền.

Tìm hiểu thêm