How big is the gap for women in the media?

Women in Media has used Isentia’s research to prove that gender disparity exists in Australian media, and to lobby for change.

TÌM HIỂU THÊM

Dữ liệu chỉ có ích khi được phân tích.

Đội ngũ tài năng, đầy kinh nghiệm và đạt giải thưởng của chúng tôi cùng với công nghệ, dữ liệu và các phương pháp đã được thử nghiệm sẽ mang lại các kết quả có ý nghĩa và phân tích qua tiếng ồn.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về các phương tiện truyền thông, các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp và cách chúng tôi có thể đưa ra cho bạn bức tranh toàn cảnh. Liên hệ với chúng tôi

Case studies

CaseStudyMagic

Global recognition for Isentia at 2019 AMEC awards

Case study
White Ribbon NZ

After a problematic 2015 campaign, Isentia worked collaboratively with White Ribbon to revise its 20 ...

Case study
NZOC Rio 2016

The New Zealand Olympic Committee (NZOC) represents both the Olympic and Commonwealth Games movement ...

IsentiaReports

Ngoài từ khoá, thu thập quan điểm để đưa ra các quyết định và thúc đẩy truyền thông hiệu quả hơn. Liên hệ với chúng tôi